HorecaCAO.nl Alle informatie over de nieuwste Horeca CAO

Horeca CAO 2014

In 2014 komt er een nieuwe horeca CAO. De huidige horeca CAO loopt nog tot het einde van december 2013. Er is wel sprake van een uitloop tot aan april 2014. De onderhandelingen tussen de Koninklijke Horeca Nederland en de vakbonden verlopen al jaren erg stroef. De Koninklijke Horeca Nederland is gestart met de voorbereidingen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden en er is in de politiek en met sociale partners de afgelopen maanden ook druk overleg gevoerd over de precieze uitwerking van de kabinetsplannen. De vakbonden onderhandelen vanuit bescherming tegen slechte werkgevers Maar KHN is aan het onderhandelen vanuit eigen kracht en zij behartigt de belangen voor goed werkgeverschap, dit wil zij waarborgen. De kwaliteit en de flexibele inzet van arbeid in horecabedrijven is van groot belang, dit moet gewaarborgd zijn in een bindende horeca CAO. Hierbij is de huidige horeca CAO een goed uitgangspunt.

Regeringsplannen horeca CAO

In Den Haag zetten de vakbonden in op minder ruimte voor flexibiliteit, zij willen meer ontslagbescherming en minder bepaalde tijd mogelijkheden. Maar KHN en werkgevers willen in Den Haag eenvoudige (en zorgvuldige) regels bij ontslag en behoud van flexibiliteit (ook als er sprake is van payroll en uitzenden). Zij staan voor een betere toerekening van sociale zekerheidslasten bij flexibele arbeidsinzet. In de regeringsplannen staat dat het opzeggen van een contract met een geldige reden mag. Daarbij moet de werknemer worden gehoord en deze moet in de gelegenheid worden gesteld om weerwoord te kunnen geven. Vervolgens gaat de opzegtermijn in en dan moet de werkgever advies in gaan winnen bij een deskundige via het UWV. Het gaat dan over de geldigheid van de reden. Uit het gesprek kan naar voren komen dat de reden van advies niet geldig is, de rechter zal dan bepalen of er herstel dienstbetrekking komt of dat er een vaste ontslagvergoeding uit wordt gekeerd. Dit staat gelijk aan een halve maand per dienstjaar, maximaal 75.000 euro of twaalf maanden. Er moet bij elke beëindiging een transitievergoeding plaatsvinden van een kwart maand per dienstjaar, dit geldt ook bij het niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd langer dan een jaar. Vanaf 2014 zullen er veranderingen plaatsvinden en dan wordt het ziek zijn bij het einde van een contract via individuele risicopremies aan individuele werkgevers toegerekend. Veel mensen zijn het daar niet mee eens, maar er zullen nog meer veranderingen plaatsvinden die voor de een gunstig zijn en voor de ander niet.

23 reacties » Horeca CAO 2014


Plaats zelf een reactie!

Plaats reactie