HorecaCAO.nl Alle informatie over de nieuwste Horeca CAO

Recente wijzigingen

Toelichting op verschillende recente wijzigingen in de horeca CAO. Hier vindt u meer informatie over de loonschalen, loonsverhoging, eindejaarsuitkering in de toekomst, het scholingsbudget en contracten voor bepaalde looptijd.

Loonschalen

De loonschalen zijn verbeterd ten opzichte van de vorige CAO. Hierdoor wordt het verschil met het wettelijk minimumloon vergroot. Door deze maatregel moet werken in de horeca aantrekkelijker worden. Een beginnend barkeeper gaat er bijvoorbeeld 7% op vooruit. Ook beginnende bediening gaat er soortgelijk op vooruit. Naast het verschil met het minimumloon worden ook de verschillen tussen de lonen in andere branches verkleind. Bekijk de loontabel voor een overzicht van alle schalen met bijhorend loon.

Loonsverhoging

Een algemene loonsverhoging van minimaal 1,5% wordt gefaseerd doorgevoerd. De eerste loonsverhoging heeft plaats gevonden vanaf 1 oktober 2012 en bedraagt 0,75%. De tweede loonsverhoging van wederom 0,75% gaat in vanaf 1 juli 2013.

Eindejaarsuitkering 2012 en toekomst

Iedere werknemer die tenminste één jaar werkzaam is bij de werkgever ontvangt in december 2012 een eindejaarsuitkering van 1,25%. De eindejaarsuitkering van 2013 vervalt, maar wordt gecompenseerd door een loonsverhoging van 1,25% in 2013. Deze loonsverhoging geldt alleen voor werknemers die in 2012 ook recht hadden op een eindejaarsuitkering. Nieuwe werknemers kunnen hier geen aanspraak op maken.

Nachttoeslag hotelmedewerkers

Vanaf 1 april 2013 hebben alle hotelmedewerkers recht op een nachttoeslag van 10%. Deze toeslag geldt niet voor werknemers die niet in een hotel werken, bijvoorbeeld werknemers die ’s nachts in een kroeg werken.

Scholingsbudget

Het scholingsbudget van werkgevers wordt per 1 april 2013 verhoogd van 1% naar 2% van de cumulatieve jaarloonsom. Dit moet verdere ontwikkeling van werknemers stimuleren.

Aantal contracten voor bepaalde tijd

Het maximale aantal contracten voor bepaalde tijd wordt teruggebracht van zes contracten in vijf jaar tot maximaal drie contracten in drie jaar. Deze wijziging gaat echter pas in op 1 januari 2014. Dit is dus op het moment dat de volgende CAO ingaat. Met deze wijziging is de intentie geuit dit in de nieuwe CAO vast te leggen. Er is echter nog geen zekerheid of deze wijziging ook daadwerkelijk te vinden zal zijn in de volgende CAO.

4 reacties » Recente wijzigingen


Plaats zelf een reactie!

Plaats reactie