HorecaCAO.nl Alle informatie over de nieuwste Horeca CAO

Vakantiedagen

De vakantiedagen binnen de horeca branche zijn in de CAO vastgelegd. Sinds 1 januari 2012 is dit vastgelegd in de CAO. In totaal bouwt u per uur 0,096 vakantie uur op. Dit geldt voor normale gewerkte uren, maar ook voor opgenomen vakantiedagen. En het geldt ook bij ziekte en tijdens vrije dagen wegens compensatie van overuren of feestdagen. Het is belangrijk dat u weet op hoeveel vakantiedagen u recht heeft. Misschien wilt u er in de zomermaanden even tussenuit om alleen, met uw partner of met het gehele gezin op vakantie te gaan. Dan is het belangrijk de vakantie op tijd vast te leggen. Soms is dat moeilijk, zeker in de horeca, waar het in de vakantieperiode vaak extra druk is. Wisselende diensten worden dan vaak ingezet, maar weet dat u recht heeft op vakantie en dat kan niet geweigerd worden, mits tijdig aangevraagd.

Fulltime werken of parttime werken

Wanneer u fulltime werkt dan bouwt u per jaar 190 vakantie uren op, 38 uur x 52 weken per jaar x 0,096 per uur. Als u parttime werkt heeft u ook recht op doorbetaalde vakantiedagen of vakantietoeslag. Als u 19 uur werkt dan bouwt u de helft van het aantal vakantiedagen en toeslag op van iemand die 38 uur werkt.

Soorten vakantiedagen

Er bestaan wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Bij bovenwettelijke vakantiedagen gaat het over vakantiedagen die u extra krijgt bovenop het minimaal aantal vakantiedagen van 20 dagen bij een fulltime dienstverband. In de horeca heeft u recht op 25 dagen bij fulltime dienstverband.

Aanvragen van vakantie

Een vakantie dient schriftelijk aan te worden gevraagd. Als een werkgever binnen twee weken niet reageert, dan staat de vakantie in principe vast. Een werkgever mag dan alleen weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Maar u hoeft niet verplicht vakantie op te nemen. In totaal heeft u recht op drie weken aaneengesloten vakantie. In het contract kan wel worden opgenomen dat iemand bijvoorbeeld verplicht vakantiedagen op moet nemen.

Vakantiedagen en bijzondere omstandigheden

Een werkgever kan een werknemer verplichten om vakantiedagen op te nemen als u in dienst treedt bij een bedrijf waar bijvoorbeeld een vaste bedrijfssluiting is. Als het andere personeel akkoord gaat met de verplichte opname van vakantiedagen, dan kan dat voor u ook geldig zijn. Maar ook de grootte van het bedrijf speelt hierin een rol.

7 reacties » Vakantiedagen


Plaats zelf een reactie!

Plaats reactie